24 Kasım 2015 Salı

İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI NELERDİR VE HANGİ ALANLARDA KİMLERE UYGULANIR ?

Ø  İş Hukukunun Kaynakları ;
          
           İş hukuku kaynaklarını Resmi , Özel ve Uluslararası Kaynaklar olarak üç başlık  altın-da inceleyebilir.

·         Resmi Kaynaklar ;

            İş hukukumuzun temel kaynağını Anayasa oluşturmaktadır. Anayasa hükümleri ; yasama,yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını , kurum ve kuruluşlarını birbirine bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Anayasadan sonra ise sırasıyla ; Kanunlar, Diğer Tanzimi Kanunlar , Yargısal ve Bilimsel İçtihatlar oluşturmaktadır.
·         Kanunlar ; En önemli kanunumuz 4857 iş kanunu, 854 sayılı Denizler iş kanunu, 5953 Basın mesleğinde çalışanlar ve çalıştıranlar kanunu, borçlar kanunu v.b.
·         Diğer Tanzimi Kanunlar ; Tüzükler , yönetmelikler, Bakanlar kurulu kararlarını,ve genel emirler.
·         Yargısal ve Bilimsel İçtihatlar ; Adli yargı kararları, hakem kararları, yüksek hakem kararları, ara buluculuk kararları , bakanlar kurulu temsil kararıdır.

·       Özel Kaynaklar ;  İş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, iç yönetmelik, iş yeri uygulamaları, işverenin talimat verme hakkı.

·         Uluslararası Kaynaklar ; Uluslararası çalışma örgütü (İLO) , birleşmiş milletler belgeleri, Avrupa konseyi sözleşmeleri, Avrupa birliği iş hukuku, ikili anlaşmalar.

Ø  İş Hukukunun Hukuku Çevresi Nasıl Sistematize edilerek çizilebilir ;

·              İş hukuku kanunlarının hukuku çevresi ve bireysel iş ilişkileri 4857 sayılı iş kanunları çerçevesinde yapılmaktadır.

Ø  İş Hukukunun Hükümleri Kimler İçin Uygulanır ;

·                              4857 sayılı iş kanununun 4. maddesinde belirtilen ( çıraklar, deniz ve hava taşımacılığı, ev hizmetleri, 50 kişiden az işçi çalıştıran tarım ve orman işleri,el sanatları,sporcular rehabilite edilenler, deniz ve basın çalışanları ) maddeler dışında kalan tüm iş yerlerinin , çalışanlarına , işverenlerine faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanır.

Ø  İş Hukukunun Uygulama alanı nasıl belirlenir ;


·            İnsan kaynakları kapsamına giren ve bir iş yeri kuran, her ne sebeple olursa olsun devreden,devralan, çalışma faaliyetlerini değiştiren yada son veren, iş yeri kapatan işveren, bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş yerinin bulunduğu yörenin bölge müdürlüğüne en geç bir ay (30 gün) içinde bildirmek zorundadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder