25 Ocak 2016 Pazartesi

Sendikanın tanımı ve amaçları hakkında kısa bilgi....

A.  Sendika Nedir, Sendikal Kuruluşların Türlerine Göre Kurulma Koşulları Nelerdir? Kuruluş Sırasında Hangi İşlemler Gerçekleştirilir ?

Sendika ;  İşçi ve işverenler tarafından çalışma ilişkilerini geliştirmek ve ortak hak ve menfaatlerini , korumak amacıyla meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika nedir.

İşçi Sendikası ;  Türkiye çapında faaliyet göstermek amacıyla , bir iş kolunda bulunmak ve bu iş kolunda çalışan işçiler tarafından kurulan kuruluşa işçi sendikası denir.

İşveren Sendikası ;  Türkiye çapında faaliyet göstermek amacıyla , bir iş kolunda bulunmak ve bu iş kolunda çalışan işverenler tarafından kurulan kuruluşa işveren sendikası denir.

Türkiye'de işçi ve işverenlerin örgütlenebilecekleri en üst kuruluş Konfederasyondur. Bu konfederasyonlar , en az 5 farklı iş kolu sendikasının bir araya gelmesi ile kurulur. Ayrıca işçi ve işveren aynı iş kolunda diledikleri kadar ayrı ayrı serbestçe sendika kurabilirler. Sendikalar kanuna göre sendikalar, devlet onayı olmadan serbestçe ve isteğe bağlı olarak taraflar tarafından kurulabilir.
Yine sendikalar kanuna göre ; sendika ve konfederasyonların kurulması yalnızca, hazırlanan tüzüğün kanunda gösterilen diğer belgelerle birlikte, kurulacak olan sendika veya konfederasyonun merkezinin bulunduğu ilin valiliğine makbuz karşılığında bir dilekçe ile verilmesi gerekmektedir.

B. Sendikal Kuruluşların Oluşturmak Zorunda Oldukları Organlar Nelerdir ?

Sendikal kuruluşlar "Zorunlu Organlar" ve "İsteğe bağlı organlar" olmak üzere ikiye ayrılır.

Zorunlu Organlar ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruludur.

İsteğe Bağlı Organlar ; SK kanununa göre neler olabileceği hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece sendika ihtiyaçlarına göre başka organlar kurulabilir.

C. Sendika Yöneticisi ve İşyeri Sendika Temsilcisi Nasıl Bir Güvenceden Yararlanabilir ?

Sendikalar kanununda göre ; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşımaktadır. Ayrıca sendikalar işyerlerinde temsilcileri aracılığı ile temsil olunurlar. Sendika yöneticisi ve temsilcilerinin görevleri nedeniyle güç duruma düşmelerini önlemek amacıyla sendika yöneticiliği ve temsilciliği bir takım özel hükümlerle güvence altına alınmıştır.

Örneğin :  Yöneticinin sendika yönetici olmak için kendi görevinden ayrılması gerekir. Ancak seçilememesi veya yöneticilikten vazgeçmesi durumunda  3 ay içerisinde işverene bildirmek zorundadır.

Yine, İşverenin baskını ortadan kaldırmak amacıyla her 50 çalışan için 1 temsilci , 51-100 çalışan için 2, 101-500 çalışan için 3 gibi önemler alınmıştır.


D. Sendikaların Tutmaları Gereken Defter ve Kayıtlar Nelerdir ?


İlgili kanunun 49. maddesinde yer alan (Üye defteri , demirbaş defteri, bilanço defteri, gelir gider defteri,Aidat defteri v.b.) defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Ayrıca "Üye kayıt fişi" ve "Üye çıkış bildirimi" de tutmak zorunda oldukları fişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder