25 Ocak 2016 Pazartesi

İş Kanuna Göre Çocuk ve Genç Çocuk İşçiler Hakkında Kısa Bilgiler....

A. İş Kanunu'na Göre Kimler Çoçuk , Kimler Genç İşçi Olarak Kabul Edilmiştir ?

Genç İşçi ; 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış kişiye denir.

Çocuk İşçi ; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiye denir. böylece bir kişinin çocuk işçi sayılabilmesi için ilköğretimini tamamlamış olması gereklidir.

B. İş Kanunu Hükümleri , İş İlişkisini Çocuk Ve Genç İşçiler Yönünden Nasıl Düzenlemiştir ?

İş kanunun hükümleri;
- Çocuk ve genç işçilerin, işe başlamadan önce ve işe devam ettiği sürece ilgili raporların alınması,
- Yer  ve su altında çalışmaların yapılmaması
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması, tehlikeli  ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılmaması ve gece işlerinde çalıştırılmaması
- Eğitim dönemlerinde ; eğitimini aksatmayacak saatlerde yani eğitimini tamamlamış , okula gitmeyen çocuklar günlük 7 saatten haftalık 35 saate kadar, 15 yaşını doldurmuş çocuklar günde 8 saat haftalık 40 saate kadar, Okula giden çocukların çalışmaları eğitim saati dışında yapılacak ve günde 2 haftada 10 saate kadar olacaktır.

C. İş Kanunu Hükümleri, Kadın İşçilerin Çalışma Yaşamının Hangi Alanlarında,Nasıl Korunmasını Öngörür ?

Kadın işçilerin, ücretleri, işin düzenlenmesi ve hizmet akitlerinin fesih yönlerinden genel olarak korunması öngörülür. Kadınların , Ağır ve tehlikeli işlerde, madenlerde, yer ve su altı çalışmalarında çalışması yasaktır.

D. İş Kanunu Hükümleri, Gebe Ve Emzikli Kadın İşçilerin Çalışma Yaşamının Hangi Alanlarında, Nasıl Korunması Gerektiğini Öngörür ?

- Gebelik döneminde kadın işçiye düzenli kontrollerini yaptırmak amacıyla ücretli izin verilmelidir.
- Gebelik döneminde mümkünse hafif işlerde çalıştırılmalıdır. Bu nedenler ücretlerinde indirim ve kesinti yapılamaz.
- Doğumdan önce 8 hafta , doğumdan sonra 8 hafta toplam 16 hafta boyunca çalıştırılamaz
- Gebenin isteği üzerine 16 hafta sonuncunda 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir.
- Kadın işçilere 1yaşından küçük çocuklarını emzirebilmesi için günde toplam 1,5 süt izni verilir.


E. Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Yükümlülüğünün Temelinde Hangi Nedenler Bulunur?

Günümüzde sosyal politikalar gerek ulusal gerek uluslararası ilke ve kuralları, özürlüler, eski hükümlülerin istihdamına yardımcı olarak korunmaları gereğini öngörür. Kişilerin işlerlik ve topluma kazandırılması noktasında , yaşama uyum sağlama ve karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri adına kanun ve yasalarla yardımcı olunmaktadır.

F. İş Kanunun Hükümleri, İş İlişkisini Özürlüler, Eski Hükümlüler Ve Terör Mağdurları Yönünden Nasıl Düzenlemiştir.

- İK hükümlerine göre 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ,  kişiler uygun işlerde ve beden ruhi durumlarına bağlı olarak çalıştırılabilirler.
- Her yılın Ocak ayında ne kadar oranda personel istihdam edileceği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı %6 geçemez.
- Kamuda %4 engelli, %2 oranında eski hükümlü, Özelde % 3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder