25 Ocak 2016 Pazartesi

Toplu iş sözleşmesi hakkında kısa bilgiler....

A. Toplu İş Sözleşmesi Nedir ?

Toplu iş sözleşmesi , iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası içeriği ile sona erme süreleri ile ilgili hususlarda işçi sendikası ve işveren sendikası ile sendika üyesi olmayan işveren arasında toplu olarak yapılan sözleşmedir.

B. Toplu İş Sözleşmesinin Muhtevası Hangi Hükümlerden Oluşur ?

Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası içeriği ve sona erme süreleri ile ilgili hususları düzenleyen normatif hükümler ile tarafların hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlık halinde başvurulabilecek yolları düzenleyen borç doğrucu hükümlerdir.

C. Toplu İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?
               
                - Öncelikle yetkili bir işçi sendikası olması gereklidir.
                - Yetki almış sendika toplu çağrı ve ardından toplu görüşme aşamasına geçilir.
                - Bu aşamada taraflar anlaşırsa toplu iş sözleşmesi yapılır.
                - Eğer taraflar anlaşamazsa arabulucu ile anlaşma sağlar ve iş sözleşmesi imzalanır.
                - Arabulucu taraflar arasında uzlaşma sağlayamazsa, grev ve lokavt'ın serbest olduğu durumlarda grev ve lokavta gidilir. Yasak olduğu durumlarda ise, kanuni hakem ( yüksek hakem kurulu) müessesi devreye girer ve uzlaşma sağlayarak toplu iş sözleşmesini meydana getirir.

D. Toplu İş Sözleşmesinden Kimler Yararlanabilir ?
              
                - Toplu iş sözleşmesinde taraf işçi sendikası üye olan işçiler başta olmak üzere, taraf işçi sendikasına üye olmayan ancak, dayanışma aidatı ödeyenler,
                - Sözleşmenin teşmil edildiği işyerlerinde çalışan işçiler,

                - Taraf sendikanın izin vereceği kişiler toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder