25 Ocak 2016 Pazartesi

Grev Ve Lokavt Hakkında Kısa Bilgiler...

A. Grev ve Lokavt Nedir  ?
            
Grev : İşçilerin topluca bir araya gelerek anlaşması sonucunda işi durdurması, iş faaliyetlerine son vermesi , aksatması veya işçi kuruluşları tarafından alınan karar sonucunda işçilerin topluca işi bırakmalarına grev denir.

Lokavt : İşveren- işveren vekilinin kendi teşebbüsleri veya işveren kuruluşları tarafından alınan karar sonucunda iş faaliyetlerinin durdurulması ve işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir.


B. Grev ve Lokavt Nasıl kanun dışı haline gelebilir ?
            
Grev ve Lokavt için aranan şartlar gerçekleşmemişse (Uzlaşma, Arabuluculuk, Hakem v.b.) kanun dışı grev ve lokavt gerçekleşmiş olur ve kanun dışı sayılır.


C. Grev ve Lokavt Kararı Nasıl Alınır ?

Toplu görüşme ve arabuluculuk aşamalarında anlaşma sağlanamamasından dolayı , Arabulucunun hazırladığı uyuşmazlık tutanağını , görevli makama uyuşmazlık tutanağının tebliğ edilmesinden itibaren 6 iş günü geçtikten sonra,  6 iş günü içerisinde uyuşmazlık tarafı olan işçi sendikası grev kararı alabilir.


D. Grev ve Lokavt nasıl uygulanır ?

Grev ve lokavt kararının karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde ve noter aracılığı ile 6 iş günü  öncesinde bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.


E. Grev ve Lokavt Hangi Hallerde Sona Erer ?

Grev ve Lokavt 3 şekilde sona erer ;
           - İşveren veya işçinin sona erdirme kararı ile ,
           - Hukuki varlığının son bulması ve faaliyetlerin durdurulması kararı ile ,
           - İşçi sendikası üyelerinin 3/4 oranında üyenin , üyelikten ayrıldığının tespiti halinde sona erer.

            

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder