25 Ocak 2016 Pazartesi

Toplu iş Uyuşmazlıkları Hakkında Kısa Bilgiler...

A. Toplu İş Uyuşmazlığı Nedir ?

İşçiler veya işçi sendikaları ile İşveren veya işveren sendikaları tarafından , çalışma koşullarının değerlendirilmesi, düzenlenmesi, geliştirilmesi , uygulanması ve yorumlaması sonucunda taraflar arasında oluşan uyuşmazlığa toplu iş uyuşmazlığı denir.

Toplu iş Uyuşmazlığı ; Taraf ve niteliklerine göre iki'ye ayrılır. Bunlar,

                - Bireysel/toplu iş uyuşmazlığı
                - Hak/Menfaat İş Uyuşmazlığı'dır.

B. Toplu İş Uyuşmazlığı nasıl çözümlenmektedir ?

Toplu iş uyuşmazlığı barışçı yollarla , grev ve lokavt gibi güce dayanan mücadeleci yollarla çözümlenmektedir.

C. Toplu İş Uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü nedir ?

Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı çözüm yolları, uzlaştırma,arabulucu ve tahkimdir.

D. Türkiye'de toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları nelerdir ?

Toplu hak uyuşmazlıklarında mahkeme ve özel hakem, toplu menfaat uyuşmazlıklarında ise arabulucu,özel hakem ve kanuni hakemdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder