25 Ocak 2016 Pazartesi

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Hakkında Kısa Bilgiler...

A. İş Sözleşmesi Hangi Genel Sebeplerle Sona Erebilir?

İşçi ve işveren yaptıkları sözleşmede , borçlar kanununda yer alan maddelere bağlı olarak her zaman sona erdirebilir.

Genel Sebeplerle sona erme Halleri ;

- İş sözleşmesinin hükümsüzlüğü
- Tarafların anlaşması
- Ölüm
- Belirli sürenin bitimi şeklinde sıralayabiliriz.

B.İş Sözleşmesinin Süreli Fesih İle Sona Ermesi Ve İş Güvencesi Ne Anlama Gelmektedir?

- İşverenin, Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri olmalı
- En az altı aylık kıdemli işçi olmalı
- İş sözleşmesi belirsiz süreli olmalı
- İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmalıdır.

İşçi, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı iddiası ile İş Mahkemesinde dava açabilir veya özel hakeme başvurabilir. İşveren feshin geçerli sebebe dayandığını ispatlayamazsa,  İş Mahkemesi veya özel hakem işçinin işe iadesine karar verebilir. İşveren, bu işçiyi ya yeniden işe başlatır ya da işe başlatmaması halinde İş Mahkemesi ya da özel hakem tarafından belirlenmiş olan işçinin diğer hakları saklı kalmak kaydıyla dört aylık ücreti ile sekiz aylık ücreti arasındaki ücreti işçiye tazminat olarak öder.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları da işveren tarafından ödenecektir.

C.İş Sözleşmesi Hangi Hallerde İşçi Veya İşveren Tarafından Derhal Fesih İle Sona Erdirilebilir?

İş Kanunu Madde 24 ve Madde 25; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebepler şeklinde üç başlık altında düzenlenmiştir.

D. İş Sözleşmesinin Sona Erme Sonuçları Nelerdir?

İş sözleşmesinin sona ermesi ile kıdem tazminatı ödenmesi ve çalışma belgesinin verilmesi şeklinde iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona eriş şekline bağlı olarak, işçinin çalıştığı süre de dikkate alınarak, ücret tutarına göre işveren tarafından ödenen bir miktar paradır.


İşveren, işten ayrılırken işçiye işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir çalışma belgesi de vermek zorundadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder